Наименование продукцииЦена за 1 шт.Цена за 1м2
1.Блок стеновой основной, БСО-125-30-25235627,45
2.Блок стеновой основной утолщенный, БСОУ-125-30-30290
3.Блок корректор высоты, БКВ-125-5-2576
4.Блок корректор высоты утолщенный, БКВУ-125-5-3095
5.Заглушка торцевая стеновая, ЗТС-15-30-545
6.Блок угловой правый, БУ-Пр-100-50-30-25*
7.Блок угловой левый, БУ-Л-100-50-30-25*
8.Блок стеновой разборный БСР-120-30-5*
9.Блок стеновой разборный утолщенный БСРУ-120-30-10*
*по запросуВсе цены приведены в рублях

ПАРАМЕТРЫ СТЕНЫ ЕВРОДОМ 

Толщина стены25 см*
Вес стен без отделки280-300 кг/м3
Расход бетона0,125 м32
Коэффициент теплопроводности (Зона Б)0 ,036 Вт/(м°С)
Предел огнестойкости стены с отделкой2,5 часа
Паропроницаемость0,032 мг/(м.ч.Па)
Водопоглощение за 24 часа, по объему0,5 – 1,5 %
Акустическая изоляция46 дб
Применение в сейсмических  зонах9 баллов по шкале Рихтера
Допуск для объектов высотой24 этажа

2002 թ. սկսած ‹‹Եվրոտուն›› ընկերությունն իրականացրել է բնակելի շենքերի շինարարական նախագծեր`կիրառելով միաձույլ տնաշինության և սնամեջ բլոկներով պատերի կառուցման հիբրիդ տեխնոլոգիան:

Չհանվող կաղապարամածի ‹‹Եվրոտուն›› համակարգի տեխնոլոգիան հնարավորություն է տալիս տնտեսել կառուցվող շենքերի և շինությունների ջերմախնայողության հաշվին և երաշխավորում ամրություն, երկարաժամկետ ծառայություն, սեյսմակայունություն, ինչպես նաև շինարարական աշխատանքների կատարման արագություն: Հաշվի առնելով զրոյի հասնող ջրակլանողականությունը, նյութերի էկոլոգիապես մաքուր լինելը, ինչպես նաև դիզայնի յուրօրինակ տարրերի լայն ընտրությունը`‹‹Եվրոտուն›› տնաշինական համակարգը պատրաստ է իրականություն դարձնել ձեր երազանքների տունը:

Ապրանքների անվանումներ   Գին 1 հատ      Գին 1մ²

1.Պատի բլոկ, հիմնական, БСО-125-30-25235627,452

 1. Պատի բլոկ, հիմնական,հաստ, БСОУ-125-30-30290-
 2. Բարձրությունը կարգավորող բլոկ, БКВ-125-5-2576-
 3. Բարձրությունը կարգավորող բլոկ, հաստ, БКВУ -125-5-3095-
 4. Պատի կողմնային խցափակիչ, ЗТС-15-30-545-
 5. Անկյունային բլոկ, աջ, БУ-Пр-100-50-30-25*–
 6. Անկյունային բլոկ, ձախ, БУ-Л-100-50-30-25*–
 7. Պատի հավաքովի բլոկ БСР-120-30-5*–
 8. Պատի հավաքովի բլոկ, հաստ БСРУ-120-30-10*

* պատվերով     Գները ներկայացված են ռուբլիով

Չհանվող կաղապարամածի օգտագործումը տների շինարարության մեջ

Չհանվող կաղապարամածը միաձույլ ամրանավորված բետոնի  տեղադրումից հետո չի ապամոնտաժվում: Այն դառնում է շենքի կառուցվածքի անբաժանելի մասը: Չհանվող կաղապարամածի նյութեր են հանդիսանում`

 • Մետաղական պրոֆիլացված թիթեղներ
 • Սնամեջ փրփրած պոլիստիրոլի բլոկներ
 • Փայտե բետոնային պանելներ
 • Ապակեմագնեզիտային թերթեր

Մեր ընկերությունն արտադրում է պենոպոլիստիրոլե բլոկներ, որոնք ծառայում են որպես չհանվող կաղապարամած ցածրահարկ շենքերի համար:

Այն միաձույլ տեխնոլոգիայի և պլաստե էլէմենտների օգնությամբ կոնստրուկցիաների կառուցման համակցություն է : Բլոկներն իրենցից ներկայացնում են սնամեջ շինանյութեր: Նրանց արտաքին պատերը զգալի հաստ են ներքի պատերի համեմատ, որի շնորհիվ էլ ապահովվում է ջերմամեկուսացումը:

 

Պենոպոլիստիրոլե չհանվող կաղապարամածի առավելությունները`

Այս շինարարական տեխնոլոգիայի աճող համբավը  պայմանավորված է հետևյալ առավելություններով`

 • Մոնտաժման պարզություն

Բլոկների տեղադրումը նման է մանկական կոնստրուկտորի դետալների հավաքմանը: Էլեմենտներն իրար են միանում հատուկ բութակ-ակոս փականների միջոցով:

 • Շինարարական ընթացքի արագացում

Բետոնի լցումից և չորացումից հետո չի պահանջվում կոնստրուկցիայի քանդում:

 • Կոմունիկացիաների մոնտաժման պարզեցում

Այն իրականացվում է պատերի կառուցման հետ միաժամանակ:

 • Բետոնի պնդացման բարելավվում, կծկման ժամանակ ճաքերի առաջացման կրճատում
 • Շինարարության ժամանակ թափոնների քանակի կրճատում
 • Բարձր ջերմակեկուսիչ հատկությունների ապահովում
 • Պենոպոլիստիրոլե բլոկները, պատերի ջերմամեկուսացման արդյունքում ջերմության կորուստը հասցնում են նվազագույնի, որն էլ թույլ է տալիս կրճատել ջեռուցման ծախսերը:
 • Անվտանգություն: Պոլիստիրոլը վտանգ չի ներկայացնում առողջության համար: Այն նույնիսկ օգտագործում են որպես սննդամթերքի փաթեթավորման միջոց:
 • Ներսից և դրսից պատերի երեսապատման տարբերակների լայն ընտրություն: Պատերի հարթեցման կարիք չկա: Բլոկներն ունեն սվաղի շաղախի հետ լավ հարակցություն:
 • Բարձր սեյսմակայունություն

 

Պենոպոլիստիրոլը ցածր ջերմակլանողականությամբ օժտված թեթև ջերմամեկուսիչ նյութ է: Չի ստեղծում պայմաններ միկրոօրգանիզմների զարգացման համար: Կրծողներն այն չեն վնասում: Մեր արտադրած կաղապարամածի մշտական կիրառման շնորհիվ շինարարական աշխատանքները կատարվում են կարճ ժամկետում և կրճատվում են տեխնիկական ծառայության և շինարարական  ծախսերը: Ամբարձիչ մեքենայասարքերի կիրառման անհրաժեշտություն չկա: Ապահովվում է աշխատանքի անվտանգության առավել բարձր մակարդակ:

Պատը դառնում է կրող` բետոնի ճիշտ մակնիշի ընտրության և համապատասխան ամրանավորման շնորհիվ: Չհանվող կաղապարամածն իր որոշիչ  դերն է ունենում կառույցի ամրության հարցում:

 

Պատերի կառուցում պենոպոլիստիրոլե բլոկներով

Մոնտաժումն իրականացվում է առանց որևէ լուծույթի կամ սոսնձի: Մակերեսի կողմնային ակոսները խոչընդոտում են տարրերի տեղաշարժմանը: Տեղադրվում են ամրանը և ինժեներական կոմունիկացիաները: 3-4 շարք բլոկ շարելուց հետո խոռոչները բետոնալցվում են: Ամրացումն իրականացվում է հորատախորշային թրթռիչի օգնությամբ (вибратор): Հնարավոր է ստանալ ցանկացած ձևի պատ:

Պենոպոլիստիրոլե բլոկների կիրառման շնորհիվ ոչ մեծ ամառանոցի կառուցումը կարող է տևել ընդամենը մի քանի շաբաթ: Ոչ մի ուրիշ նյութ չի կարող երաշխավորել այսպիսի արագ աշխատանք:

ԻՆՉՈՒ ԵՆՔ ՄԵՆՔ?

Թողարկված արտադրանքը չունի միջնորդի հավելագին
JUQ1JTg0JUQ0JUI1JUQ1JTg2JUQ1JTk0JTIwJUQ1JTgwJUQ0JUIxJUQ1JTg2JUQ0JUI0JUQ0JUJCJUQ1JThEJUQ0JUIxJUQ1JTg2JUQ1JTg4JUQ1JTkyJUQ1JTg0JTIwJUQ0JUI1JUQ1JTg2JUQ1JTk0JTIwJUQ0JUIxJUQ1JTkwJUQ1JThGJUQ0JUIxJUQ0JUI0JUQ1JTkwJUQ1JTg4JUQ1JTgy
Միջազգային չափանիշներին համապատասխանող բարձրակարգ գերմանական սարքավորումներ: Արտադրության բոլոր փուլերի վերահսկում
JUQ0JUI1JUQ1JTkwJUQ0JUIxJUQ1JTg3JUQ0JUJEJUQ0JUIxJUQ1JThFJUQ1JTg4JUQ1JTkwJUQ1JThFJUQ0JUIxJUQ0JUJFJTIwJUQ0JUIyJUQ0JUIxJUQ1JTkwJUQ1JTgxJUQ1JTkwJTIwJUQ1JTg4JUQ1JTkwJUQ0JUIxJUQ0JUJG
գին-որակ-հատկություններ
JUQ0JUJDJUQ1JUExJUQ1JUJFJUQ1JUExJUQ1JUEzJUQ1JUI4JUQ2JTgyJUQ1JUI1JUQ1JUI2JTIwJUQ1JUIwJUQ1JUExJUQ2JTgwJUQ1JUExJUQ1JUEyJUQ1JUE1JUQ2JTgwJUQ1JUExJUQ1JUFGJUQ2JTgxJUQ1JUI4JUQ2JTgyJUQ1JUE5JUQ1JUI1JUQ1JUI4JUQ2JTgyJUQ1JUI2
ստանդարտ չափերի սալեր և փաթեթավորման միջոցներ
JTIwJUQ1JTg0JUQ0JUJCJUQ1JTg3JUQ1JThGJTIwJUQ0JUIxJUQ1JThDJUQ0JUJGJUQ0JUIxJTIwJUQ0JUI1JUQ1JTg2
ըստ պատվիրատուի պահանջի (անհատական պատվերով)
JUQ1JThEJUQ0JUIxJUQ0JUJDJUQ0JUI1JUQ1JTkwJUQ0JUJCJTIwJUQ1JThBJUQ0JUIxJUQ1JThGJUQ1JTkwJUQ0JUIxJUQ1JThEJUQ1JThGJUQ1JTg4JUQ1JTkyJUQ1JTg0
Բարձում և առաքում 7*24
JUQ1JTg3JUQ1JTg4JUQ1JTkyJUQ1JTkwJUQ1JThCJUQ1JTk1JUQ1JTkwJUQ1JTg1JUQ0JUIxJTIwJUQ0JUIxJUQ1JTkwJUQ1JThGJUQ0JUIxJUQ0JUI0JUQ1JTkwJUQ1JTg4JUQ1JTkyJUQ0JUI5JUQ1JTg1JUQ1JTg4JUQ1JTkyJUQ1JTg2
Առաքում նշված հասցեով
JUQ0JUIxJUQ1JThDJUQ0JUIxJUQ1JTk0JUQ1JTg4JUQ1JTkyJUQ1JTg0
ԲԵՌՆԵԼ ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍԸ
Բեռնել

Ստանալ խորհրդատվություն