ЭКОПОЛ-ը ունիվերսալ սալիկների հակարգ է, որի ներքևի շերտն ունի ջերմա- և ձայնամեկուսիչ  հատկություններ,պենոպոլիստոլից է և ամուր թաղանթապատված` կցաթամքերի ամրությունն և ջրամեկուսացումը ապահովելու նպատակով: Սալերի ծայրակցման արֆյունքում ձևավորվում է ամբողջական ջերմա- և ձայնամեկուսիչ շերտ: Ի տարբերություն այլ մրցակից սալիկների, խողովակների տեղադրման ժամանակ կարելի է օգտագործել կցաթամքեր, որոնք խողովակների շրջադարձային տեղերում կծառայեն որպես հենակ: Խողովակները ակոսների մեջ տեղադրելուց առաջ պետք չէ նախապես ծռել: Արդյունքում խողովակները տեղադրելիս ստացվում է ժամանակի զգալի տնտեսում:

Խողովակների տեղադրում ոտքի թեթև սեղմումով , նույնիսկ 180° շրջադարձի դեպքում օձաձև և խխունջանման շարվածքի հնարավորություն

Ի տարբերություն այլ մրցակից սալերի, խողովակների տեղադրման ժամանակ չկա հարպունային ֆիքսող ամրակներ օգտագործելու անհրաժեշտություն: Հարպունային ֆիքսող  ամրակների օգտագործումը հանգեցնում է սալերի վրա անցքերի առաջացմանը և խախտվում է   ջերմա-, ձայնա-, ջրամեկուսացումը:

‹‹ՏԱՔ ՀԱՏԱԿ››-Ի ՆԵՐՔՆԱԿՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ`

  • Կցաթամքերի հաստ մասերի շնորհիվ ջեռուցման խողովակների հուսալի ֆիքսումը հեշտացնում է մոնտաժը: Հարպունային ֆիքսող ամրակներ օգտագործելու անհրաժեշտության բացակայության և տեղադրման աշխատածախսերի կրճատման շնորհիվ տնտեսվում է  մոտ 30-35 ռուբ./մ²:
  • Պանելների ծայրակցման հերմետիկությունը ‹‹սեղմակային փական›› սկզբունքով բացառում է ցրտի և ձայնային կամրջակների առաջացումը երեսասվաղի լցման ժամանակ, ինչպես նաև սալերի և խողովակների տեղաշարժը վերջնական երեսասվաղման ժամանակ: Սալերը չեն ‹‹խաղում›› շարելու ընթացքում:
  • Թաղանթապատ շերտն ապահովում է հուսալի ջրամեկուսացում
  • Սալի ռելիեֆի շնորհիվ խողովակները բարձրանում են սալի մակերեսի վրա` այդպիսով մեծանելով խողովակի շփման մակերեսը բետոնե երեսասվաղի հետ:
  • Ստորին շերտը պենոպոլիստիրոլից է, որն ապահովում է բարձր ջերմա- և ձայնամեկուսացում:

Շինարարության մեջ ջեռուցման խողովակների պաշտպանվածություն հնարավոր վնասումներից արդեն իսկ տեղադրման ժամանակ:

ԻՆՉՈՒ ԵՆՔ ՄԵՆՔ?

Թողարկված արտադրանքը չունի միջնորդի հավելագին

JUQ1JTg0JUQ0JUI1JUQ1JTg2JUQ1JTk0JTIwJUQ1JTgwJUQ0JUIxJUQ1JTg2JUQ0JUI0JUQ0JUJCJUQ1JThEJUQ0JUIxJUQ1JTg2JUQ1JTg4JUQ1JTkyJUQ1JTg0JTIwJUQ0JUI1JUQ1JTg2JUQ1JTk0JTIwJUQ0JUIxJUQ1JTkwJUQ1JThGJUQ0JUIxJUQ0JUI0JUQ1JTkwJUQ1JTg4JUQ1JTgy
Միջազգային չափանիշներին համապատասխանող բարձրակարգ գերմանական սարքավորումներ: Արտադրության բոլոր փուլերի վերահսկում
JUQ0JUI1JUQ1JTkwJUQ0JUIxJUQ1JTg3JUQ0JUJEJUQ0JUIxJUQ1JThFJUQ1JTg4JUQ1JTkwJUQ1JThFJUQ0JUIxJUQ0JUJFJTIwJUQ0JUIyJUQ0JUIxJUQ1JTkwJUQ1JTgxJUQ1JTkwJTIwJUQ1JTg4JUQ1JTkwJUQ0JUIxJUQ0JUJG
գին-որակ-հատկություններ
JUQ0JUJDJUQ1JUExJUQ1JUJFJUQ1JUExJUQ1JUEzJUQ1JUI4JUQ2JTgyJUQ1JUI1JUQ1JUI2JTIwJUQ1JUIwJUQ1JUExJUQ2JTgwJUQ1JUExJUQ1JUEyJUQ1JUE1JUQ2JTgwJUQ1JUExJUQ1JUFGJUQ2JTgxJUQ1JUI4JUQ2JTgyJUQ1JUE5JUQ1JUI1JUQ1JUI4JUQ2JTgyJUQ1JUI2
ստանդարտ չափերի սալեր և փաթեթավորման միջոցներ
JTIwJUQ1JTg0JUQ0JUJCJUQ1JTg3JUQ1JThGJTIwJUQ0JUIxJUQ1JThDJUQ0JUJGJUQ0JUIxJTIwJUQ0JUI1JUQ1JTg2
ըստ պատվիրատուի պահանջի (անհատական պատվերով)
JUQ1JThEJUQ0JUIxJUQ0JUJDJUQ0JUI1JUQ1JTkwJUQ0JUJCJTIwJUQ1JThBJUQ0JUIxJUQ1JThGJUQ1JTkwJUQ0JUIxJUQ1JThEJUQ1JThGJUQ1JTg4JUQ1JTkyJUQ1JTg0
Բարձում և առաքում 7*24
JUQ1JTg3JUQ1JTg4JUQ1JTkyJUQ1JTkwJUQ1JThCJUQ1JTk1JUQ1JTkwJUQ1JTg1JUQ0JUIxJTIwJUQ0JUIxJUQ1JTkwJUQ1JThGJUQ0JUIxJUQ0JUI0JUQ1JTkwJUQ1JTg4JUQ1JTkyJUQ0JUI5JUQ1JTg1JUQ1JTg4JUQ1JTkyJUQ1JTg2
Առաքում նշված հասցեով
JUQ0JUIxJUQ1JThDJUQ0JUIxJUQ1JTk0JUQ1JTg4JUQ1JTkyJUQ1JTg0
ԲԵՌՆԵԼ ՃՇԳՐՏՈՒՄ
ԲԵՌՆԵԼ

Առավելությունները

Հարմարավետություն աշխատանքի, ցածր աշխատանքային ծախսերը
Չի աջակցում այրումը
ԹԵԹԵՎ ՔԱՇ
Բնապահպանական
Ցածր ջրի կլանումը
Հուսալի եւ հարմարավետ կողպեքի միացում
Երկարակեցություն
Բարձր ջերմային մեկուսացման հատկությունները

Ստանալ խորհրդատվություն