ՏԱԿԴԻՐՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ`

 1. Բազմանգամյա օգտագործում
 2. Կշռելով ընդամենը 3-5 կգ`կարողանում են բարձրացնել 800 կգ և ավել բեռ, ինչը կրճատում է տեղափոխման ծախսերը և հեշտացնում լոգիստիկայի հետ կապված գործողությունները
 3. Համապատասխանում են բարձր հիգիենիկ պահանջների
 4. Հեշտ լվացման և ախտահանման հնարավորություն
 5. Բարձր դիմադրողականություն ագրեսիվ, քայքայիչ և թունավոր լուծույթների (թթուներ և հիմնային լուծույթներ) նկատմամբ
 6. Չեն ստեղծում պայմաններ միկրոօրգանիզմների զարգացման համար
 7. Ունեն մաքուր,հարթ մակերես (չկան մեխեր, սուր անկյուններ…), որն էլ ապահովում է անվտանգ աշխատանք և կանխում բեռի վնասումը
 8. Պենոպլաստե տակդիրները չեն փտում, խոնավություն, թունավոր նյութեր և հոտեր չեն կլանում
 9. Չեն սեղմվում և ընդարձակվում` ելնելով եղանակային պայմաններից (ծավալը չի փոփոխվում), ունեն ցածր ջրակլանողականություն
 10. Ենթակա են վերամշակման
 11. Ունեն մատչելի գին և որակյալ են
 12. Պենոպլաստե տակդիրները հարմար են փակ լոգիստիկ համակարգերի համար դեղագործական, սննդի և քիմիական ձեռնարկություններում ներգործարանային տեղափոխումների համար:

Ստանալ խորհրդատվություն