SİP-panelləri üçün penopolistirol

sip

Balkon və lojaların istilətməsi üçün

balkon-2

PENOPOLİSTİROL MARKALARI (ГОСТ 15588-2014)

PENOPLAST HAQQINDA FAKTLAR

 • Penoplast 1952-ci il tarixdə “BASF” konserni tərəfindən icad edilmişdir
 • Avropa İttifaqı 2009-cu ildə penopolistirolu qida ərzaqları ilə uzun müddətli təmas üçün və müvafiq olaraq qida konteynlərin qistehsal etməsi üçün tövsiyə olunan tək bir materialı kimi etiraf etmişdir.
 • Penoplast alovlanmasına əngəl olan antipirenləri saxlayır. ПСБ-С (PSB-S) markalamasında, «С» (S) ”самозатухающий” (öz-özünə sönən) ifadə edir.
 • Siçanlar penoplast yemirlər, amma onların bir keçidinə ehtiyacı olsa, onu hər bir materialdan edə bilərlər.
 • Penoplast 98% havadan, 2% penopolistiroldan ibarətdir.
 • Penoplastdan arı yuvaları qayrılır.
 • Penoplastın istiliktexniki xasları deyişdirməməklə su keçirə bilən və 4% qədər rütubət hopdura bilən lifləri yoxdur.
 • Penopolistirol qida maddələrini saxlamır və bioloji baxımdan neytraldır. Yəni kif və göbələcik penopolistirol səthində çoxalmır.

PPS elementləri ilə istilətmənin müsbət cəhətləri

Penopolistirol salı faktiki olaraq müəyyən növ penoplastdan ibarətdir.  Bu material içində çox hava saxlayan köpüklü bərk kütlədir. Buna görə bu maddə yüngül çəkisinə görə heç bir məxsusi vasitə olmadan bir nəfər tərəfindən daşına bilir.

Eyni zamanda belə sallar asan düzəlir, buna görə bu qızdırıcı materiallar ayrı otaqlar üçün asan seçilə bilir.

İstilik itkilərinə qarşı qoruma üçün polimer materiallarının üstünlükləri aşağıdakılardır:

 1. Montajın rahatlığı. Yüngül elementlər fərqli qarışıqları işlətməklə hər hansı səthlərə bəndlənə bilir.  Montaj komponentləri əlavə istiliyi izolyasiya etmə təsirini yaradır.
 2. Səsi izolyasiya etmə. PPS salının əlavə xaslarından biri –otaqdakı səs küylüyünün səviyyəsinin azaltması. Hava qatı təkcə soyuqluqdan deyil, səs dalğalarından izolyasiya edir.
 3. Universallığı. Belə elementlər binanın ən fərqli hissələrini istilətmək məqsədilə işlənə bilir.
 4. Fərqli şərtlələrə davamlılığı. Penopolistirol hətta böyük temperatur və rütubət dəyişikliyi zamanı xaslarını saxlayan su keçirməyən materialdır.
 5. Ekoloji təmizliyi. PPS bütün dünyada insan sağlamlığı və əhatə mühitin vəziyyəti üçün təhlükəsiz bir material kimi etiraf edilmişdir.

Buna əlavə olaraq, penoplast elementlərini şirkətimizdən almağı qərara gəlsəniz, digər təmir-inşaat işlərinin keçirməsi üçün böyük məbləği qənaət edə bilərsiniz.

“Yevrodom” MMC mallarının xüsusiyyətləri

Binanın bütün hissələrinin istilətməsi üçün fərqli modelləri hazırlamışıq:

 • Kürsülük və özül;
 • fasad;
 • mərtəbələrarası çatıları;
 • dam;
 • daxili arakəsmələr;
 • balkon və loca.

Eyni zamanda klinker və SIP-panellərinin qayırması üçün variantlarımız mövcuddur.

PPS-dən keyfiyyətli salları indi sifariş verin! Biz gecə-gündüz işləyirik, buna görə malları ən qısa müddətdə çatdıracağıq!

Buna görə biz?

vasitəçilərin buraxılan məhsullara endirilməsi yoxdur

QiVDNCVCMFolMjAlQzQlQjBTVEVIU0FMJUMzJTg3SSUyME9MTUFRREFZSVE=
Dünya səviyyəli Alman avadanlıqları. Bütün mərhələlərdə istehsal nəzarəti
TSVDNiU4RkhTVUxVTiUyMFklQzMlOUNLUyVDNiU4RkslMjBLRVlGJUM0JUIwWVklQzYlOEZUJUM0JUIw
qiymətlər, keyfiyyət, xüsusiyyətlər
JUM2JThGTiUyMFlBWCVDNSU5RUklMjBRQVIlQzUlOUVJTElRTEklMjBNJUMzJTlDTkFTJUM0JUIwQiVDNiU4RlQlQzQlQjAlM0E=
salların standart ölçüləri
SCVDNiU4Rk0lQzQlQjAlQzUlOUUlQzYlOEYlMjBNJUMzJTk2VkNVRERVUg==
müştərinin fərdi ölçülərinə görə
U0FMTEFSSU4lMjBRQVlJUk1BU0k=
Yükləmə və çatdırma 7*24
R0VDJUM2JThGLUclQzMlOUNORCVDMyU5Q1pMJUMzJTlDJTIwJUM0JUIwU1RFSFNBTA==
Sorğuya müvafiq olaraq təyinat yerinə çatdıracağıq
JUMzJTg3QVRESVJNQQ==

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

YÜKSƏK İSTİLİYİ İZOLYASİYA ETMƏ XARAKTERİSTİKALARI
(aşağı istiliyi izolyasiya etmə, isitmə sistemi və bina kondisiyalaşdırması xərclərinin azaltması. İnşaat materiallarını daha az miqdarda işlətməklə daha kiçik qalınlığı olan divarları tikmə imkanı)
EMAL VƏ QURAŞDIRMA SADƏLİYİ
(asan kəsilir, ölçüsünə görə rahat seçilir)
ZAVOD STRUKTURUNUN SAXLAMASI

(–180 – +80С temperatur olduqda)

BİOLOJİ TƏSİRƏ DAVAMLILIĞI

çürümür, kif ocaqlarını yaratmır, tozu ayırmır

QIZDIRICININ YÜNGÜL ÇƏKİSİ
(nəql, montaj, fundament üstünə yükləmə)
YAXŞI SƏSİ İZOLYASİYA ETMƏ
AŞAĞI SU HOPDURMASI

(mineralvata qızdırıcılarından fərqli olaraq öz çəkisindən 4%-dən az)

MATERİALIN YÜKSƏK MÖHKƏMLİYİ

(davamlı yükləmələri dözmə qabiliyyəti)

EKOLOJİ CƏHƏTDƏN TƏHLÜKƏSİZ
(material 98% havadan və 2% polistiroldan ibarətdir, zəhərləyici maddələri saxlamır və ayırmır, insan sağlamlığına mənfi təsir göstərmir, hipoalerjendir)
ODADAVAMLILIĞI

(istehsal zamanı antipirenlər əlavə olunur, onların sayəsində material yanmır və öz-özünə sönən kimi hesab olunur)

TƏTBİQİN GENİŞ SAHƏSİ
(özül, divar, çatı, döşəmə, dam)
MATERİALIN AŞAĞI QİYMƏTİ
digər qızdırıcılardan qiymət və keyfiyyət ən faydalı qarşılıqlı münasibəti ilə fərqlənir

Məsləhət almaq