Penopolistirol qızdırıcı ilə sandwich-panelləri (AVRO panel):
“Yevrodom” istehsalı olan yüksəkkeyfiyyətli penopolistirol qızdırıcısı. Alışqanlıq qrupu  “QZ” (az alışan, çətin alovlanan, mötədil tüstüyaradan bacarıqla), odadavamlılıq həddi Е-15.

Texniki məlumat

  • dam sandwich-panelinin enliyi (montaj) — 1 000 mm,
  • dam sandwich-panelinin uzunluğu (montaj) —2 000 – 15 000 mm, qayırmaqda addım 10 mm
  • dam sandwich-panelinin qalınlığı —  50 – 300 mm.

Divar panelinin sxemi

1. “Polyester” adlı yüksəkkeyfiyyətli dekorativ qorucu polimer örtüsü ilə qalınlığı 0,5-0,7 mm olan boyalanmış istisinklənmiş polad vərəqi, PVDF. 2. Penopolistirolun əsasında qızdırıcı. 3. İkikomponentli poliuretan yapışqanı. 4. Z-Lock qıfıllarının mötəbər və sıx təsbiti.

Məsləhət almaq