Penopolistirol qızdırıcı ilə sandwich-panelləri (AVRO paneli):
“Yevrodom” istehsalı olan yüksəkkeyfiyyətli penopolistirol qızdırıcısı. Yanma qabiliyyəti qrupu “Г3” (zəifyanan, çətinalovlanan, mötədil tüstü yaratma qabiliyyətlə), odadavamlılıq həddi Е-15.

Texniki məlumat

  • divar sandwich-panelinin enliyi (montaj) — 1 000 və 1 190 mm,
  • divar sandwich-panelinin uzunluğu —2 000 – 15 000 mm, qayırmaqda addım 10 mm
  • divar sandwich-panelinin qalınlığı  —50 – 300 mm.

Divar panelinin sxemi

  • “Polyester” adlı yüksəkkeyfiyyətli dekorativ qorucu polimer örtüsü ilə qalınlığı 0,5-0,7 mm olan boyalanmış istisinklənmiş polad vərəqi, PVDF..
  • Penopolistirolun əsasında qızdırıcı.
  • İkikomponentli poliuretan yapışqanı.
  • Z-Lock qıfıllarının mötəbər və sıx təsbiti.

Məsləhət almaq