Enerji xərclərin qısaltması ilə binaların istilətməsi hazırda ən əhəmiyyətli bir hədəfdir.

“Yevrodom” şirkəti otaqların istiliyi izolyasiya etməsi üzrə öz həllini təklif edir – son nəsli olan avadanlıq vasitəsilə yepyeni texnoloqiya üzrə qayrılan fasad termopanelləri,  bu da öz növbədə çıxış materiallarına artırılmış tələbləri təqdim edir. 

Qeyd olunmuş göstəricilərin uyğunluğu yüksək istismar xarakteristikalarla hazır məmulatın yüksək keyfiyyətli olmasının zəmanətidir. Termopanellərin qayırması üçün penopolistirol materialı işlənir.

Onun əsas xasları aşağıdakılardır:

— fəal mühitlərə davamlılığı – həm kimyəvi, həm də bioloji mühitlərə;

— yanmasına yüksək davamlılığı;

— möhkəmlik;

— sabit elektrin enerjiyə dair neytrallıq;

— su keçirmir, buna görə çürümür və göbələcik xətstəliyinə düçar olmur;

— yüksək istiliyi izolyasiya etmə göstəriciləri.

Qeyd edilən xaslar fasad termopanellərin qayırmasında işlənən penopolistirolu istehsal edən ölkələrin sertifikatları ilə müəyyən edilmiş qaydada təsdiqlənir.

Hazır panellər  100 х 60 mm ölçüləri, 5 mm qalınlığı olan fasad salları görünüşünə sahibdir. Termopanelin quruluşu samorez vasitəsilə bərkitməsini asanlaşdıran yönəldiciləri saxlayır.  

Termopanel gözəllik və etibarlılıq gözəl uyğunluğudur. Fasadın xarici bəzəməsi üçün digər salların həmcins strukturu olmaqla istiliyi izolyasiya edilməli, termosallar isə rahatlığı üçün hər iki funksiyanı birləşdirir. Divarın üstünə montajını xeyli dərəcədə asanlaşdıran panelin qıraqları şip-oyuq tipli qıfıl mexanizminə sahibdirlər.