Yeni məhsul necə sürətli və asan reklam edilsin? Yeni müştərilər necə cəlb edilsin və ya bina təntənəli tədbir üçün necə bəzənsin? Penoplastdan həcimli installyasiyanı “Yevrodom” şirkətindən sifariş ver. Belə kompozisiyalar adi reklam lövhələrinin fonunda açıq surətdə fərqlənən tələb olunan və təsirli marketinq üsuludur.
Bizim şirkətimizə müraciət etməklə penoplastdan (penopolistiroldan) qeyri-adi ekspozisiyanı aşağı qiymətə ala bilərsiniz və onun maketini yaratmaqda məsləhət ala bilərsiniz. Bizim məhsullarımız sizin biznesinizi zirvəsinə irəli sürdürmənizə kömək edəcək və brendin üstünlüklərini vurğulayacaqlardır.

ART-OBYEKTLƏRİN İŞLƏTMƏ MƏQSƏDLƏRİ

Reklam biznesində penoplast kompozisiyalarının tələbini açıqlayan səbəblər:

  • 3D formatındakı penoplast installyasiyaları – yeni məhsulu və ya xidməti təqdim etmək üçün etibarlı bir üsuldur.
  • Belə quruluşlar diqqəti cəlb edir, dayandırır və reklam obyekti ilə daha yaxın tanışdırır, bu da öz növbədə yeni müştəriləri cəlb edir.
  • Penoplastdan (penopolistiroldan) həcimli kompozisiyalar hər vaxt uğurla və etibarlılıqla assosiasiya üzrə əlaqə yaranır.

Belə quruluşlar ticarət markasının adını yaratmaqla müştərilərin gözündə onun əhəmiyyət səviyyəsini artırır.

Penoplastdan ekspozisiyalar interyer və eksteryerin tərtib edilməsi üçün, o cümlədən binaları bayram üçün bəzəndikdə dekorativ tərkib hissələri qismində işlənir (Ad günü, Yeni il bayramı üçün v.s.).   Ən kreativ penoplast quruluşları hər bir sərgidə, müsabiqədə v.s. yerlərdə görülə bilir.

Məsləhət almaq