Köpüklü plastiklərdən məmulatlar əlverişli və populyardır. Bu material çox yaxşı xarakteristikalarına malikdir: yüngül, möhkəm, ucuz, yaxşı amortizasiya və istiliyi izolyasiya etmə xaslarına sahibdir. Bunlar unikal xarakteristikaları olan məhsulları qayırmasına yol verir.

Yevrodom şirkəti 15 ildən çox penopolistirol və ümumköpüklü polipropilen məmulatların qayırması ilə məşğuldur. Avadanlığımız hər hansı ölçüsü, sıxlığı və konfiqurasiyası olan məhsulları qayrılmasına yol verir. Əgər hazırlamada, layihələşdirmədə, hesablaşmalarda tövsiyəyə ehtiyacınız olsa bizim konstruktor büromuzun mütəxəssislərinə müraciət edə bilirsiniz. Konstruktor sizin üçün fərdi olaraq məhsulu xarici təsirinə, zərbələrə və xəsarətlərə qarşı qorumaq məqsədilə məhsulun unikal 3D modelini hazırlayacaq və zəruri sıxlığını tövsiyə edəcəkdir.

NİYƏ BİZ?

buraxılan məhsula dair vasitəçilərin artırılmış qiyməti yoxdur
QiVDNCVCMFolMjAlQzQlQjBTVEVIU0FMJUMzJTg3SSUyME9MTUFRREFZSVE=
Dünya sinifi olan Almaniya avadanlığı. Hər mərhələdə istehsal nəzarəti
TSVDNiU4RkhTVUxVTiUyMFklQzMlOUNLUyVDNiU4RkslMjBLRVlGJUM0JUIwWVklQzYlOEZUJUM0JUIw
qiymətin, keyfiyyətin, xarakteristikaların
QmV0dGVyJTIwbmlzYiVDOSU5OXRpJTNB

salların və qabın standart ölçüləri

JUM2JThGTiUyMFlBWCVDNSU5RUklMjBOJUM0JUIwU0IlQzYlOEZUJUM0JUIw

sifarişçinin fərdi ölçülərinə uyğun olaraq

SCVDNiU4Rk0lQzQlQjAlQzUlOUUlQzYlOEYlMjBNJUMzJTk2VkNVRERVUg==
Yükləmə və çatdırma 7*24
R0VDJUM2JThGLUclQzMlOUNORCVDMyU5Q1pMJUMzJTlDJTIwJUM0JUIwU1RFSFNBTA==
Sifariş formasına uyğun olaraq təyinat yerinə çatdıracağıq
JUMzJTg3QVRESVJNQQ==
TƏQDİMATI YÜKLƏYİN
TƏQDİMATI

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

YÜKSƏK İSTİLİYİ İZOLYASİYA ETMƏ XARAKTERİSTİKALARI
AŞAĞI SUUDMA
YÜNGÜL ÇƏKİ
MATERİALIN YÜKSƏK MÖHKƏMLİYİ

Yüksək möhkəmliyi qabiliyyətinə olmaqla təzyiq altında yükləmələrə davamlıdır

MİKROORQANİZMLƏRİN TƏSİRİNƏ YÜKSƏK DAVAMLILIĞINA SAHİBDİR
EKOLOJİ BAXIMDAN TƏHLÜKƏSİZ
Ekoloji təmiz və insan sağlamlığı üçün təhlükəsiz materialdan qayrılmışdır
MƏHSULUN ƏMTƏƏ GÖRÜŞÜNÜ VƏ KEYFİYYƏTİNİ SAXLAYIR
YAXŞI SƏS İZOLYASİYASI
QAYIRMANIN MİNİMAL MÜDDƏTİ
MATERİALIN ƏLVERİŞLİ QİYMƏTİ

Məsləhət almaq