“YEVRODOM” QSC-NİN TARİXİ 2002-Cİ İL TARİXDƏN ETİBARƏN BAŞLANMIŞ — O VAXT NEVİNNOMISSK ŞƏHƏRİNDƏ MƏHV EDİCİ SEL BAŞ VERMİŞDİR. İNŞAATÇILARIN ÇƏTİN TAPŞIRIĞI VAR İDİ: QISA MÜDDƏT İÇİNDƏ ZƏRƏRÇƏKMİŞ ŞƏXSLƏR ÜÇÜN KEYFİYYƏTLİ, MÜASİR, RAHAT YAŞAYIŞ YERLƏRİNİ TİKMƏK.  BURADA İLK DƏFƏ ÇIXARILMAYAN PENOPOLİSTİROL TAXTA QƏLİB VURMA TEXNOLOQİYASI TƏTBİQ EDİLMİŞDİR.

SONRADAN SELDƏN NEVİNNOMISSK ŞƏHƏRİNİN ZƏRƏRÇƏKMİŞ SAKİNLƏRİ YENİ EVLƏRƏ KÖÇÜNMÜŞLƏR, OSİKO O.V. ÖZ ORTAQLARI İLƏ İSƏ PONOPOLİSTİROLUN İSTEHSALI ÜZRƏ MÜƏSSİSƏ AÇMAQ BARƏSİNDƏ QƏRARA GƏLMİŞLƏRDİR.

HƏMƏN 2002-Cİ İLDƏ OXŞAR AVADANLIĞIN ƏN YAXŞI İSTEHSALÇILARDAN BİRİ OLAN “KURTZ” ADLI ALMAN ŞİRKƏTİ İLƏ PENOPOLİSTİROL MƏMULATLARIN İSTEHSALI ÜZRƏ XƏTLƏRİN TƏCHİZATINA DAİR MÜQAVİLƏ BAĞLANMIŞDIR.  ARTIQ GƏLƏN İLDƏ AVADANLIQ QURAŞDIRILMIŞ VƏ MÜƏSSİSƏ İLK MƏHSULUNU – “YEVRODOM” İNŞAAT SİSTEMİNİ BURAXMIŞDIR. İNŞAAT SİSTEMİNİN ELEMENTLƏRİ AYRI OLARAQ VƏ YA HAMISI BÜTÜN EKSPERTİZALARDAN, SINAQLARDAN, İNŞAAT SAHƏSİNDƏKİ TƏTBİQ EEDİLMƏSİNƏ DAİR SERTİFİKATLAŞDIRMA PROSEDURASINDAN KEÇMİŞLƏRDİR.

MƏHSULLARIN KEYFİYYƏTİ VƏ İNŞAAT TEXNOLOQİYASININ TƏSİRLİYİ ÇOXSAYLI TƏRƏFDARLARINI TEZ MÜDDƏT İÇİNDƏ ƏLİNƏ ALMIŞLARDIR. İSTEHLAKÇILARIN VƏ İNŞAATÇILARIN QİYMƏTİ ƏN YÜKSƏK İDİ.

MÜƏSSİSƏ ÖZ ŞÖHRƏTİNİ TEZ QAZANDIRMIŞDIR. MƏHSULUN DAİM ARTIRILAN SATIŞLARI VƏ ÖZ GÜCLƏRİ İLƏ YENİ TİKİLƏN OBYEKTLƏR FİRMANIN TEZ İNKİŞAF EDİLƏN VƏ TƏSİRLİ ŞİRKƏT STATUSUNU ALMASINA YOL VERMİŞDİR.  SƏRGİLƏRDƏ VƏ İNŞAAT, MEMARLIQ FORUMLARINDA FƏAL İŞTİRAK YENİ TEXNOLOQİYALARI VƏ MƏHSULLARIN KEYFİYYƏTİ ÜÇÜN BİR SIRA MÜKAFAT GƏTİRMİŞDİR.

ŞİRKƏTİN FƏALİYYƏTİ ZAMANI ŞƏHİRLƏRDƏ YAŞAYIŞ ÇOXMƏRTƏBƏLİ BİNALAR TİKİLMİŞDİR: NEVİNNOMISSK, ARMAVİR, BELOREÇENSK, GƏLƏNCİK, VOLQODONSK, ROSTOV-NA-DONU, KİRİŞİ ŞƏHƏRİ, LENİNQRAD VİLAYƏTİ. MƏHSUL SATIŞININ COĞRAFİYASI BELQOROD VƏ MOSVA VİLAYƏTİNƏ QƏDƏR GENİŞLƏNDİRMİŞDİR. MÜƏSSİSƏ “CERESIT” FİRMASI İLƏ BƏRABƏR MOSKVA ŞƏHƏRİ İCRA ORQANI DAXİLİNDƏ MOSKVA VİLAYƏTİNDƏKİ YAŞAYIŞ EVLƏRİNİN İSTİLƏTMƏSİ PROQRAMINDA İŞTİRAK ETMİŞDİR.

HAZIRDA YEVRODOM SİZƏ HƏM BİZNESİN İNKİŞAF ETDİRMƏSİ ÜÇÜN, HƏM DƏ FƏRDİ EHTİYACI ÜÇÜN İNNOVASİYE HƏLLƏRİNİ TƏKLİF EDƏRƏK BURAXILAN MƏHSULLARIN SEÇİMİNİ XEYLİ DƏRƏCƏDƏ GENİŞLƏNDİRMİŞDİR. BİZİM İMKANLARIMIZ TƏKCƏ SİZİN ARZULARINIZ İLƏ MƏHDUDLAŞIR!

Şirkətin tarixi

2019

Yeni avadanlığı alması

Art-obyektlərinin, mulyajın, karnizin, fərdi məmulatların qayırması üçün 3D kəsmə xətlərinin alması. Avroaltlıqların qayırma texnoloqiyasının tətbiq edilməsi.
2018

Məhsulların seçiminin genişləndirməsi

Məmulatların nomenklaturlarının genişləndirməsi, press-formların alması. Tara və qabın əmtəə partiyalarının alması.
2017

MMC-nin yenidən təşkil edilməsi, RFÖİƏ (Rusiya Federasiyasının Ötən İnkişaf Ərazisi) rezidenti statusunu alma

2009

Şirkətin QSC-dən MMC-yə yenidən təşkil edilməsi

2007

Gələncik şəh, Beloreçensk şəhərlərində layihələrin üzrərindən inşaat işləri

2007

Armavir şəh, Matveeva küç ünvanında yeni (9 mərtəbəli) binanın qurması

2006

Yeni avadanlıq

Yivli salların qayırması məqsədilə avadanlığın alması
2005

Ceresit şirkəti ilə müştərək layihə

Moskva vilayətindəki evlərin istilətməsi proqramında Ceresit şirkəti ilə müştərək layihə (termoformalaşmış salın təchizatı)
2005

Armavir şəh, Yefremova küç ünvanında ikinci (5 mərtəbəli) binanın qurması

2005

Nevinnomıssk şəhərində ikinci binanın qurması yerinə yetirilmişdir

Nevinnomıssk şəh, Frunze küç ünvanında “Yevrodom” evtikmə sistemini işlətməklə (8 mərtəbəli) bina qurulmuşdur.
2004

Nevinnomıssk şəhərində birinci binanın qurması yerinə yetirilmişdir

Nevinnomıssk şəh, Apanasenko küç ünvanında “Yevrodom” evtikmə sistemini işlətməklə (5-6 mərtəbəli) bina qurulmuşdur. Həmin layihə “Sfera” QSC ilə bərabər Vladikavkaz şəh.-də həyata keçirilmişdir.
2003

Mart ayında “Yevrodom” evtikmə sistemi elementinin birinci nüsxəsi – termoformalaşmış sal alınmışdır

2002

“Yevrodom” şirkətinin açılması