İslaq mala fasadları

Nazik qatlı maladan bəzəmə qatı ilə divarların həlli PPS15F-RQ, PPS20F-RQ markalı qrafiti saxlamaqla və C3 yanğın təhlükəsi sinifi 3-cü mərtəbəyə kimi yüksəkliyi daxil olunmaqla azmərtəbəli yaşayış binaları üçün ПС16Ф-Р adlı qrafiti saxlamamaqla fasad markalarının kəsilmiş polistirol sallarından istiliyi izolyasiya etmə üzrə nazik xarici mala qatı ilə fasad sistemlərinin əsasında hazırlanmışdır.  Qalınlığı 6-8 mm olan nazik qatlı maladan qoruyucu-dekorativ qat ilə fasad sistemi üçün aşağıdakı əsaslar qeyd olunur: monolit dəmirbetonundan yaxud götürə materiallardan (kərpic, daş, özəkbeton və beton blokları) qayrılmış xarici daşıyan və ya avtomatik daşıyan divarlar.

Çoxqatlı fasadlar

Qoruyucu-dekorativ qat ilə kərpicdən çoxqatlı divar tikildikdə istiliyi keçirməyən material qismində PPS10, PPS12, PPS13 yaxud PPS14 markalı penopolistiroldan iri bloklardan kəsilmiş sallar işlənir. Kərpic ilə örtülü çoxqatlı divarlar 75 m qədər yüksəkliyi olan daşıyan və ya daşımayan divarlar kimi yerinə yetirilə bilir. Təsirli istiliyi keçirməyən qatla və kərpic qoruyucu divarı ilə çoxqatlı xarici divarlar istismarın quru və normal temperatur-rütubət moduna malik olan binalar üçün tətbiq edilir (СП 15.13330). İstismarın rütubət modu ilə otaqların xarici divarları üçün təsirli qızdırıcı ilə üçqatlı döşəmənin tətbiqinə onların səthinin üstünə buxarizolyasiyalı materialın sürtüldüyü şərti ilə yol verilir.

FASAD ÜÇÜN HANSI QIZDIRICI SEÇİLSİN?

PPS14

Bina fasadlarının dekorativ elementlərini qayırmaq üçün.
  • Sıxlığı, kq./m3 – 14
  • ГОСТ – PPS14 (köhnəsi PSBS-15)

QİYMƏTİ 1 m3 üçün 2 350 r-dan

Запросить стоимость

PPS16f

Bina fasadlarının dekorativ elementlərini qayırmaq üçün xarici divarların “islaq fasad” sistemi üzrə istiliyi və səsi izolyasiya etmə.
  • Sıxlığı, kq./m3 – 16
  • ГОСТ – PPS16f (köhnəsi PSBS-25)

QİYMƏTİ 1 m3 üçün 2 550 r-dan

Запросить стоимость

PPS18

Sənaye otaqların, yastı istismar edilən damların, yükləmə qabiliyyətinə xas olan döşəmələrin istiliyini və səsini izolyasiya etmə.
  • Sıxlığı, kq./m3 – 18
  • ГОСТ – PPS18 (köhnəsi PSBS-25)

QİYMƏTİ 1 m3 üçün 2 850 r-dan

Запросить стоимость

Məsləhət almaq