DƏMİRBETON ƏSASI

Dəmirbeton əsası ilə mərtəbələrarası çatıların istiliyini izolyasiya edilməsi qismində PPS10-R, PPS 12-R, PPS13-E, PPS14-R markalı yivli penopolistirol salları tətbiq olunur. Dəmirbeton özülünün üstündə istiliyi keçirməyən salların qoyması karkasın taxta laqların arasında yerinə yetirilir. Dəmirbeton özülü üzrə karkas laqlarını qayırmaq məqsədilə 2-ci dərəcəli taxta material tətbiq olunur.  Dəmirbeton özülü üzrə taxta karkas laqlarını qayırmaq üçün istismar olunmayan çatının üstündə 3-cü dərəcəli taxta işlənir. Taxta karkas laqlarının arasında tikiş yerlərini yapışdırmaqla və onu çatı səthinin üstündə çıxan konstruksiyalara yapışdırmaqla buxarı izolyasiya etmə quraşdırılır. Taxta karkas laqlarının arasında buxarı izolyasiya etmə üzrə istilyi keçirməyən sallar qoyulur. 

Taxta əsas

Taxta əsas ilə mərtəbələrarası çatıların istiliyini izolyasiya edilməsi qismində PPS10-R, PPS 12-R, PPS13-E, PPS14-R markalı yivli penopolistirol salları tətbiq olunur. Taxta daşınan və əlavə konstrukiyalar ikinci növün iynəyarpaq cinsi ГОСТ 8486 və ГОСТ 11047 üzrə qayrılır.  Çatı karkası tirlərinin kəsiyi və addımı, habelə örtünün qalınlığı istiliyi izolyasiya etmənin qalınlığını nəzərə alınmalıdır. Eyni zamanda polimaterialların ölçüləri və onların möhkəmlik xarakteristikaları ГОСТ üzrə nəzərə alınmalıdır. Mərtəbələrarası çatıların daşınan taxta tirləri qayırmaq üçün 2-ci dərəcəli taxta, əlavə taxta elementlər üçün isə 3-cü dərəcəli taxta işlənir.  Buxarı izolyasiya etmə üzrə taxta karkas tirlərinin arasında istiliyi izolyasiya etmə salları quraşdırılır. İstilik izolyasiya qatının qalınlığı taxta karkasın daşınan elementlərinin yüksəkliyindən çox olsa əlavə istiliyi izolyasiya etmənin tələb olunan qalınlığına bərabər yüksəkliyinə sahib olan əlavə tirlər tətbiq olunur. Bununla belə, kiçik tirlər karkasın tirlərinə perpendikulyar vəziyyətdə mıxlanır, bu da, öz növbədə, karkasın əlavə möhkəmliyini və davamlılığını təmin edir. İstismar olunmayan mərtəbələrarası çatılarda istiliyi keçirməyən qat üzrə avadanlığın işlətməsi məqsədilə tam döşəmədən yerimə yolları ilə şüşətoxumadan və ya şüşə qalın kətanından qoruyucu qat qoyulur. Yerimə yolları elə cür qoyulur ki, yükləmə daşınan əsasın üstünə dəysin. İstismar olunan mərtəbələrarası çatılarda karkas tirlərinin və ya laqlarının üstünə son bəzəmə mərhələsi üçün əsas kimi xidmət edən qaralama döşəməsi örtülür.

PPS8

Yüklənməyən konstruksiyaların, otaqların daxili tərəfindən divarların, iri damların, daxili arakəsmələrin istiliyini izolyasiya etməsi. Həmçinin vaqonların, məişət otaqlarının, konteynerlərin istilətməsi üçün işlənir.
  • Sıxlığı, kq./m3 – 8
  • ГОСТ – PPS8 (köhnəsi PSBS-15)

QİYMƏTİ 1 m3 üçün 1 450 r-dan

Запросить стоимость

PPS10

Yüklənməyən konstruksiyaların, otaqların daxili tərəfindən divarların, iri damların, daxili arakəsmələrin istiliyini izolyasiya etməsi. Həmçinin vaqonların, məişət otaqlarının, konteynerlərin istilətməsi üçün işlənir.
  • Sıxlığı, kq./m3 – 10
  • ГОСТ – PPS10 (köhnəsi PSBS-15)

QİYMƏTİ 1 m3 üçün 1 750 r-dan

Запросить стоимость

Məsləhət almaq