Altlıqların üstünlükləri:

 1. Dəfalarla işlənməsinə yol verilir;
 2. 800 kq-dan və daha çox çəkisi olan yük qaldırdıqda nəqliyyat xərclərini azaldan və lojistik əməliyyatları sadələşdirən 3-5 kilolu altlıqların cüzi çəkisi;
 3. Yüksək gigiyena xassələri;
 4. Yumaqda və dezinfeksiyada rahatlıq;
 5. Penoplastdan paletlərin müxtəlif təcavüzkar və yeyici mayelərinə yüksək davamlılığı (şiddətli və duru turşulara, qələvilərə);
 6. Mikroorqanizmlərin təsirinə yüksək davamlılığı;
 7. Təmiz, düz səthi — mıx, sivri bucaqlar,
  qırıntı, talaşa, -oduncaq tikələri yoxdur — bu, işin təhlükəsizliyini artırır və yükün xarab olmasının qarşısını alır;
 8. Penoplast altılıqları çürüməsinə, rütubət, zərərli maddələrin və qoxuların toplanmasına düçar olmur;
 9. Altlığın kütləsi hava şərtlərindən asılı deyildir; suudma yoxdur;
 10.  İkinci emal imkanı;
 11. Aşağı qiymət, daimi yüksək keyfiyyət;
 12. Penoplast altılıqları əczaçılıq, qida, kimya müəssisələrində qapalı lojistik sistemlər üçün, məsələn, şirkət daxilindəki nəqliyyat dövrləri üçün, olduqca rahatdır.

Məsləhət almaq