ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ ՏԱՆԻՔ

ՏԱՆԻՔԱԾԱԾԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ PROFILED ՀԱՏԱԿՆԵՐ

ՁԵՂՆԱՀԱՐԿ ՏԱՆԻՔ

Տանիքի պենոպոլիստիրոլի մակնիշները

ППС8

Չբեռնավորված կոնստրուկցիաների, շինության ներսի պատերի, թեք կտուրների և միջնապատերի ջերմամեկուսացում: Կիրառվում է նաև վագոնների, կենցաղային սենյակների և կոնտեյներների ջերմապահպանման համար:
  • Խտությունը, կգ/մ3 – 8
  • ԳՕՍՏ – ППС8 (նախկին մակնիշը ПСБС-15)

Գինը սկսած 1 450 р ռուբ1մ3

Запросить стоимость

ППС10

Չբեռնավորված կոնստրուկցիաների , շինության ներսի պատերի, թեք կտուրների և միջնապատերի ջերմամեկուսացում: Կիրառվում է նաև վագոնների, կենցաղային սենյակների և կոնտեյներների ջերմապահպանման համար:
  • Խտությունը, կգ/մ3 – 10
  • ԳՕՍՏ  – ППС10 (նախկին մակնիշը ПСБС-15)

Գինը սկսած 1 750 р ռուբ. 1մ3

Запросить стоимость

ППС12

Արտադրական շինությունների , հարթ շահագործվող տանիքների, բեռնապահեստների հատակների ջերմա- և ձայնային մեկուսացում:
  • Խտությունը, կգ/մ3 – 12,5
  • ԳՕՍՏ – ППС12 (նախկին մակնիշը ПСБС-15)

Գինը սկսած 2 050 р ռուբ /1մ3

Запросить стоимость

ППС20

Արտադրական շինությունների , հարթ շահագործվող տանիքների, բեռնապահեստների հատակների ջերմա- և ձայնային մեկուսացում:
  • Խտությունը, կգ/մ3 – 20
  • ԳՕՍՏ – ППС20 (նախկին մակնիշը ПСБС-25)

Գինը սկսած 2 910 р ռուբ./1մ3

Запросить стоимость

ППС25

Արտադրական շինությունների , հարթ շահագործվող տանիքների, բեռնապահեստների հատակների ջերմա- և ձայնային մեկուսացում:
  • Խտությունը, կգ/մ3 – 25
  • ԳՕՍՏ – ППС25 (նախկին մակնիշը ПСБС-30)

Գինը սկսած 4 055 р ռուբ./1մ3

Запросить стоимость

Ստանալ խորհրդատվություն