Թաց սվաղած ճակատներ

Շենքերի ճակատային պատերը ջերմամեկուսացվում են գրաֆիտ պարունակող ППС15Ф-РГ, ППС20Ф-РГ և գրաֆիտ չպարունակող (ցածրահարկ ՝ մինչև 3  հարկանի և հրդեհավտանգության 3-րդ դասի շենքերը ) ПС16Ф-Р մակնիշի պենոպոլիստիրոլե սալիկներով : Ճակատային պատերի հարդարումը սվաղի բարակ շերտով մշակված է ճակատային սիստեմի հիմքի վրա և քաշվում է ջերմամեկուսիչ պենոպոլիստիրոլի շերտի վրա : 6-8 մմ հաստությամբ սվաղի պաշտպանիչ-դեկորատիվ բարակ շերտով պատված ճակատային համակարգի հիմք են հանդիսանում արտաքին կրող և ինքնակրող պատերը` պատրաստված միաձույլ երկաթբետոնից կամ հատային նյութերից (աղյուս , քար, բջջաբետոն , բետոնաբլոկ):

Բազմաշերտ ճակատներ

Որպես աղյուսե պաշտպանիչ-դեկորատիվ շերտով կառուցած բազմաշերտ պատերի  ջերմամեկուսիչ օգտագործում են մեծ չափերի բլոկներից կտրտված սալեր` պատրաստված ППС10, ППС12, ППС13 և ППС14 մակնիշի պենոպոլիստիրոլից: Աղյուսով երեսապատված բազմաշերտ պատերը կարող են կառուցվել մինչև 75 մ  բարձրություն ունեցող շենքերի համար և լինել կրող կամ ոչ կրող: Արդյունավետ ջերմամեկուսացումով և աղյուսե պաշտպանիչ կողապատով բազմաշերտ արտաքին պատերը օգտագործվում են չոր և նորմալ ջերմախոնավային պայմաններում շահագործվող շենքերի համար: (ԿԺ 15.13330): Խոնավ պայմաններում շահագործվելու և սենյակների արտաքին պատերը ջերմապահպանիչ շերտով պատված լինելու դեպքում եռաշերտ շարվածքը կիրառվում է միայն պատերի ներքին մակերեսին գոլորշամեկուսիչ ունենալու դեպքում:

Ի՞ՆՉ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈԻՍԻՉ ԸՆՏՐԵԼ ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՀԱՄԱՐ

ППС14

Շենքի ճակատային մասի դեկորատիվ էլէմենտներ պատրաստելու համար
  • Խտություն, կգ/մ³-– 14
  • ԳՕՍՏ – ППС14 (նախկին ПСБС-15)

ԳԻՆԸ սկսած 2 350 р ռուբ/մ³

Запросить стоимость

ППС16ф

Արտաքին պատերի ջերմա- և ձայնամեկուսացում ‹‹թաց ճակատ›› համակարգով` շենքի ճակատային մասի դեկորատիվ էլէմենտներ պատրաստելու համար
  • Խտություն, կգ/մ³– 16
  • ԳՕՍՏ – ППС16ф (նախկին   ПСБС-25)

ԳԻՆԸ սկսած 2 550 р ռուբ/մ³

Запросить стоимость

ППС18

Արտադրական շինությունների, հարթ, շահագործվող տանիքների և բեռնապահեստների հատակների ջերմա - և ձայնամեկուսացում:
  • Խտություն, կգ/մ³– 18
  • ԳՕՍՏ – ППС18 (նախկին ПСБС-25)

ԳԻՆԸ սկսած 2 850 р ռուբ/մ³

Запросить стоимость

Ստանալ խորհրդատվություն